Vattenavstängning även 16/8

Vat­tnet kom­mer även vara avstängt måndag den 16 augusti mel­lan kl 10–13 på grund av ett sedan tidi­gare inbokat rörmok­e­ri­ar­bete. Det hand­lar om instal­la­tion av vat­ten­fels­brytare i ett hus – ett jobb som tyvärr inte gick att koordinera med ons­da­gens vattenavstängning. 

/Markus

Av: Markus Ljungblom, augusti 12, 2021
Tillbaka