Hitta hit

Området lig­ger mel­lan Saltsjö­qvarn och Danviks­hem med fantas­tisk utsikt över inner­staden, Salt­sjön och Djurgården.

Buss 53 mot Henriksdal/Kvarnholmen tar er från inner­staden via Slussen direkt till Hen­riks­borg. Kliv av vid hållplats Salt­sjöq­varn för att kom­ma till Henriks­borgs väs­tra entré. För att kom­ma till östra Henriks­borg kliv­er man av vid hållplat­sen Danvikshem.

Båt­förbindelse mel­lan Hen­riks­borg och Nybroka­jen. Sjövä­gen: (Saltsjö­qvarn) Klic­ka här för mer info och priser.

Klic­ka på kar­tan för större bild.