Vattenavstängning 3/12

Vat­tnet kom­mer att vara avstängt freda­gen den 3 decem­ber mel­lan kl 09–12. En fastighet har en vat­ten­läc­ka och behöver stän­ga av vat­tnet för kun­na åtgär­da problemet.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, november 30, 2021
Tillbaka