Vattenavstängning 18/8

Vat­te­navstängnin­gen som tidi­gare med­de­lats om kom­mer nu att ske ons­da­gen den 18 augusti mel­lan kl. 10:00 och 13:00. En fastighet har en vat­ten­läc­ka och behöver stän­ga av vat­tnet för att kun­na åtgär­da problemet.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, augusti 11, 2021
Tillbaka