Vattenavläsning 2021

Nu har det bliv­it dags för avläs­ning av vat­ten­för­bruknin­gen 2021. Som de fles­ta av er säk­ert minns görs det­ta dig­i­talt sedan några år till­ba­ka. Det går till så att jag och min styrelsekol­le­ga Axel Palm­crantz med hjälp av ett avläs­nings­don kop­plat till en bär­bar dator går för­bi rad­husen och då får sig­naler från era vat­ten­mätare som har en inbyg­gd sändare.

I de fles­ta fall går det­ta smidigt men ibland behöver vi kom­ma gan­s­ka nära huset för att fån­ga ”sänd­nin­gen”. Så bli inte oroli­ga om ni ser myst­iska typer på tomten tidig efter­mid­dag på nyårs­da­gen – Det är bara vi 😀.

Ett Gott Nytt år tillön­skas ni Alla

Styrelsen genom Hans Askan­er i V18

Av: Styrelsen, december 30, 2021
Tillbaka