Vårstäddag 2020 för Henriksborgs samfällighet

Vi kör städdag men lite annor­lun­da under rådande tider sönda­gen den 19 april kl 09.30. Gemen­sam sam­ling på mor­gonen vid pool­huset eller anslut till län­gom­bud för infor­ma­tion om vad som skall göras.

Vi kom­mer köra en kort städ­ning med sop­n­ing, krat­tning o mål­ning av trap­por. Vi star­tar 09.30 o arbe­tar ca 2 tim­mar. All server­ing ställer vi in den­na gång.

Dem som är i riskgrupp och inte kan delta har vi full förståelse för och vi övri­ga snyg­gar till vårt område inför våren. Ingen kom­mer bli debiterad.

Sop­n­ing kom­mer att ske veck­an innan så vi kan ta upp det sista tillsammans.

Tänk på att vi har en con­tain­er vid pool­huset och en på väs­tra upp­farten så ploc­ka gär­na ihop era egna kvis­tar och grenar innan den­na dagen och pas­sa på o släng.

Ta hand om er alla o Glad Påsk

/Yttervårdskommittén


Nils Gustafs­son 8
Fabi­an von Tiede­mann 17
Gunil­la Sol­back 28
Åsa Nor­rman-Gren­ninger 34
Pia Moge­fors 52
Bo West­ling 56
Daniel Karls­son 70
Chris­t­ian Rosen­berg 78


Årets trädgård­sut­förare är Stock­holm Trädgård­stjänst, vill ni själ­va köpa tjän­ster till er trädgård av sam­ma fir­ma så kon­tak­tar ni dem på tele­fon­num­mer 08–23 07 00 eller mail info@stotrad.se

Av: Markus Ljungblom, april 6, 2020
Tillbaka