Uppdatering av medlemsuppgifter

Ni som nyli­gen har var­it inne och fyllt i for­mulär för att upp­dat­era era medlem­suppgifter, det är vår hem­sideslever­an­tör Red­u­ca som admin­istr­erar medlems­förteck­nin­gen och det kan ta någon vec­ka innan uppgifter­na är ändrade.

Av: Styrelsen, oktober 7, 2019
Tillbaka