Takläggare i området

Hejsan Alla !

Jag vill bara informera om att det fr o m i dag och c:a 10 dagar framåt pågår tak­läg­gn­ing i området. Tak­läg­gar­na läg­ger om tak i nordös­tra delen av Väs­tra Henriksborgsvägen.

Vill någon ytterli­gare ta tillfäl­let i akt så läm­nar före­taget 5 000 kr i rabatt på takom­läg­gnin­gen efter­som de ändå är på plats.

Om intresse finns, kon­tak­ta Hen­rik Östling på Tak­mästare i Stock­holm AB. Mobil 070–9920554 eller via mail henrik@takmastare.se. Webadress: www.takmastare.se

Häl­sningar

Hans Askan­er

Av: Styrelsen, mars 8, 2024
Tillbaka