Soptömning uppdatering

Efter ytterli­gare kon­takt med Nac­ka Avfall och Vat­ten har anled­nin­gen till de överfyll­da kärlen klar­nat. Det vis­ar sig att den nya entre­prenören som hanter­ar sop­tömnin­gen från den 1 april mis­sade att töm­ma vid ordi­nar­ie tömn­ing i tors­dag för­ra veck­an (tömn­ing sker 1/v). Nac­ka Avfall har lovat att kon­tak­ta entre­prenören för att se om de kan tidi­gareläg­ga mor­gonda­gens ordi­nar­ie tömn­ing till idag onsdag. 

/Styrelsen

Av: Styrelsen, april 15, 2020
Tillbaka