Poolen stängd

Vi har beslu­tat att stän­ga poolen tills vidare. Som några av er märkt så är det extremt fuk­tigt. Det beror på  att avfuk­taren, som står på dygnet runt, är trasig. Vi kom­mer att behö­va byta ut hela enheten och håller för när­varande på att hit­ta ett före­tag som snabbt kan åtgär­da prob­lemet. Vi återkom­mer så fort vi har mer information. 

/Styrelsen

Av: Styrelsen, september 26, 2020
Tillbaka