Poolen stängd onsdagen den 16 november

På ons­dag kom­mer poolen att vara stängd då Wegroup kom­mer för att göra en besik­t­ning. Även pingis­rum­met går inte att använ­da efter­som de gör en genomgång av hela byg­gnaden. Vi återkom­mer med mer infor­ma­tion när vi får resul­tat­en av besiktningen.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, november 11, 2022
Tillbaka