Påminnelse städdag

Styrelsen påmin­ner om att näs­ta söndag, den 21 april, är det städdag. Vi sam­las utan­för Pool­huset kl 09.30 som bruk­ligt är. Städda­gen avs­lu­tas med korvgrillning!

Varmt Välkom­na häl­sar styrelsen

Av: Styrelsen, april 12, 2024
Tillbaka