Ny artikel om industrialiseringen av Henriksborg på hemsidan

Rylan­ders & Rudolphs Fab­riks AB runt 1910. Tekniska muséet 0115019, Fotograf okänd. Pub­lic domain.

Mer innehåll på tem­at his­to­ria är nu pub­licer­ad på hem­si­dan. Den här gån­gen skriv­er Janne Peters­son om hur vårt närom­råde indus­tri­alis­eras. Lik­som tidi­gare artik­lar av Janne illus­tr­eras tex­ten med tankeväckande his­toriska bilder från vårt grannskap som han sam­lat på sig sig genom gedi­gen research. Artikeln finns att läsa under Historia. 

/Markus Ljung­blom

Av: Markus Ljungblom, september 28, 2021
Tillbaka