Motioner inför stämman och Vattenavläsningen

Styrelsen vill ta tillfäl­let i akt att påmin­na om att motion­er till Årsstäm­man ska vara styrelsen till­han­da senast under den 31 jan­u­ari. Maila motion­er­na till styrelsen@henriksborg.se

Vidare vill vi berät­ta att det i år var­it en hel del strul kring vår dis­tans­vat­te­navläs­ning. Dels har vädret var­it ovan­ligt kallt vilket inte gjort det möjligt att gå runt i området med dator och har det inte var­it kallt så har det snöat eller reg­nat vilket heller inte pas­sar när man går runt med upp­sla­gen dator. Som om inte det vore nog har den tekniska sänd­ningsmot­ta­garap­pa­ra­turen bör­jat krångla en del. Tyvärr ger lever­an­tören inte län­gre någon ser­vice eller sup­port på apparaturen.

Näs­ta vec­ka ska det dock bli lite var­mare och styrelsen kom­mer göra förnyade försök att få in mätvär­de­na. Så ser ni per­son­er eller fot­spår i snön på er tomt så oroa er inte, det är bara styrelsen som smugit runt och försökt få in vattenavläsningen.

I värs­ta fall får vi ta in vat­te­navläs­nin­gen manuellt, men i så fall återkom­mer vi.

Styrelsen

Av: Styrelsen, januari 19, 2024
Tillbaka