Mer historia av Janne Petersson

Foto runt 1900. A/B Salt­sjöq­varn genom Kjell Eklund.

Janne Peters­son skriv­er om Salt­sjöq­varns his­to­ria i en ny artikel på hem­si­dan. Det är spän­nande läs­ning med fan­tastiska bilder som ni hit­tar under den nya fliken His­to­ria i toppmenyn.

/Markus Ljung­blom

Av: Markus Ljungblom, augusti 17, 2021
Tillbaka