Klappstolar

Här kan du boka klappstolar

För att göra en bokn­ing så klickar du på den dag du vill boka. Fyll i formul­äret och klic­ka på ”Boka tid”. Därefter får du ett mail med dina boknings­uppgifter. I mailet finns även en länk för att av­boka din tid.

Klapp­sto­lar finns att boka för samfällig­hetens medlem­mar. För att und­vi­ka krockar så bokas dessa via hem­sidan. Kon­trollera att skru­var och beslag är åtskruvade/inte sak­nas och att möbler­na är avtorkade innan du läm­nar till­ba­ka dem. Möbler­na står i för­rådet innan­för pingis­rum­met i poolhuset.

Responsive calendar with events

February

Today is Fri­day 7 Feb

Mon
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön

Det finns även bord och sto­lar för utlån­ing i för­rådet på Östra (gam­la sophuset). Nyck­el till det­ta finns i nyck­el­skåpet i pool­huset och bokn­ing sker i för­rådet på en lista. Här finns 25 sto­lar och 10 bord i stor­lekar från 50x120 till 70x180 cm. Du skriv­er upp datum, hus­num­mer och hur mån­ga stol­ar och bord du önskar boka.