IP-Only

Styrelsen har pratat med fyra sam­fäl­lighets­föreningar som fått klar fiberin­stal­la­tion från IP-Only det senaste året. Samtli­ga är nöj­da med anläg­gn­ingsar­betet, med kon­tak­ter­na med byg­gledar­na och med åter­stäl­lan­det som skett enligt tid­plan. Ingen hade heller något neg­a­tivt att rap­portera om bredbandsfunktionen.

Styrelsen

Av: Styrelsen, juni 21, 2021
Tillbaka