Information fiber

IP Only och Kabel­grup­pen är i stort sett klara med den tekniska instal­la­tio­nen av fibernätet och det kan bli start redan till jul.
För att Du ska kun­na bli del av det­ta krävs att Du sät­ter på elström­men till box­en, den som mon­tören sa att man inte skulle stän­ga av. En svart knapp på sidan av inomhus­box­en med indik­er­ingslam­pa. Sätt på den snarast möjligt.
Nu håller vi tum­mar­na. Ytterli­gare info kom­mer om allt går i lås.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, december 23, 2021
Tillbaka