Grävningar i området 

Tele 2:s entre­prenör drar igång arbetet med upp­da­ter­ing av sitt nätverk i området på måndag 7 augusti. Deras bedömn­ing är att man kan behö­va grä­va upp på några ställen om det blir stopp i de befintli­ga rör som man avs­er att använ­da sig av. Ev kan trafiken i området behö­va stän­gas av. Det­ta sköts i så fall av entreprenören. 

Tele 2:s nät är en del av Sam­fäl­lighetens Gemen­samhet­san­läg­gn­ing. En gång i tiden byg­gt för TV-mot­tagn­ing och nu använt för bred­band­stjän­ster (hette tidi­gare ComHem).

Styrelsen

Av: Styrelsen, augusti 4, 2023
Tillbaka