Förtydligande av mötesdatum gällande poolhuset

Hejsan igen Alla, det blev en lite oty­dlig skrivn­ing kring datumet för mötet angående Pool-huset. Mötes­da­gen är Tors­da­gen den 23 feb­ru­ari kl 19.30 i Pool-huset och inget annat. Vi hop­pas alla intresser­ade ska få plats, glöm dock inte att ta med en stol.

Häl­sningar Styrelsen

Av: Styrelsen, februari 17, 2023
Tillbaka