Filminspelningen den 23 april

Beck på besök (Påmin­nelse och Ändrade tider m m)

Ja, nu blir det filmin­spel­ning i området igen, även den­na gång i Väs­tras ytterkant. Det är Beck-filmteamet som ska spela in en scen här den 24 april mel­lan kl 19.00 – 02.00 cir­ka. Teamet kom­mer att vara här totalt ca 6–7 tim­mar för rig­gn­ing, filmn­ing och efter­ar­bete. Totalt är man 25 per­son­er samt skåde­spelare här sam­tidigt under den­na tid. En del for­don och belysningsap­pa­ratur kan ock­så förvän­tas. Vägen kom­mer dock inte att vara avstängd, men det kan bli viss vän­tan för pas­sage. Det har angetts att ingen inspel­ning kom­mer att ske på enskild tomt­mark, skulle så ändå bli fal­l­et kom­mer filmteamet att kon­tak­ta berör­da boende.

Filmteamet hyr även Pingis­rum­met den­na kväll för för­var­ing och personalutrymme.

Självk­lart kom­mer filmteamet att min­imera ljudstörningar.

Av: Styrelsen, april 23, 2024
Tillbaka