Dags för målningen av trappor

 Hejsan Alla boende,

På städda­gen för­ra veck­an beslu­tades att trapp­mål­nin­gen p g a väder­förhål­lan­de­na skulle skju­tas upp till den kom­mande hel­gen, när­mare bestämt till den­na söndag (28/4). Ni som anmälde er för trapp­mål­nin­gen är välkom­na till Pool­huset kl 10.00. Färg och penslar finns.

Det behövs dock fler målare än de som anmälde sig. Så ni som av oli­ka skäl inte kunde delta på städda­gen, ta chansen att göra ert bet­ing nu på söndag.

Fler friv­il­li­ga är välkomna!

Ytter­vård­skom­mit­tén

Gm

Styrelsen

Av: Styrelsen, april 26, 2024
Tillbaka