Byabastu onsdag 21/12 kl 20.30 — 21.30

Hej Alla boende. Byabas­tun en dag i veck­an är nu igång. Den­na vec­ka kör Hen­rik Edlund kl 20.30 — 21.30. Kol­la in Forum-sidan på vår hem­si­da i fort­sät­tnin­gen, där kom­mer info att lig­ga gäl­lande byabas­tun för var­je vecka.

Välkom­na häl­sar Hen­rik och Styrelsen

Av: Styrelsen, december 20, 2022
Tillbaka