Bollplanens underlag klart

Nu är bollpla­nens under­lag klart. Det som åter­står är att byta ut målen (där vir­ket rut­tnat), laga hål i staketet, laga trasi­ga staket­stol­par OCH sät­ta upp grind/lås, kom­mer troli­gen mit­ten / slutet augusti.

Nu står allt­så banan öppen men det är (som van­ligt) ENDAST tillåtet med boll­spel på bollplan, INGA cyk­lar, spark­cyk­lar, rull­skrid­skor mm, av självk­lar anledning.

Snäl­la pra­ta med era barn om den invester­ing vi nu gjort så hop­pas vi slip­pa både skador pga cyk­lar m.m., klot­ter och hackande med nätstolparna.

Av: Styrelsen, juli 29, 2023
Tillbaka