Bastun och pingisrummet åter i bruk medan poolen fortsatt är stängd

Från och med idag är det fritt fram att utnyt­t­ja bas­tun samt pingis­rum­met i pool­huset. Gäl­lande poolen så är saner­in­gen klar men vi invän­tar snick­e­ri­ar­beten så vi kom­mer att fort­sät­ta hål­la den stängd tills det är helt klart. Om allt går enligt plan bor­de även poolen kun­na vara klar innan novem­ber är slut.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, november 6, 2020
Tillbaka