Avstängning av vatten

I mor­gon tors­dag den 25 mars kom­mer kom­munen att stän­ga av vat­tnet mel­lan kl. 12.00 och 12.30. Det är en akut vat­ten­läc­ka på östra som behöver åtgär­das men hela Hen­riks­borg berörs. Enligt uppgift kom­mer det att ta mel­lan tio minut­er till en halv­timme. Vi ber om överseende med detta.

Vän­li­ga häl­sningar,
Styrelsen

Av: Styrelsen, mars 24, 2021
Tillbaka