Årsstämma

Stäm­man kom­mer att äga rum tors­da­gen den 24 mars kl 18:30 på Elite Hotel Saltsjöqvarn.

Medlem kan genom motion väc­ka för­lag rörande sam­fäl­lighetens verk­samhet. Motion ska vara styrelsen till­han­da senast den 31 januari.

Kallelse till stäm­man samt stäm­mo­han­dlin­gar kom­mer att delas ut till medlem­mar senast 14 dagar innan stäm­man äger rum.

/Styrelsen

Av: Styrelsen, januari 13, 2022
Tillbaka